• 09:00 04/06/2016
    Tình yêu đơn giản chỉ là...
    Emdep.vn - Tình yêu thật ra vô cùng đơn giản, đó là hai người có người nào đó đồng hành cùng mình, yêu thương mình cho tới hết cuộc đời.