• 08:00 04/03/2016
    Vợ mượn tập 41 ngày 4/3: Sự đe dọa của Earl
    Emdep.vn - Vợ mượn tập 41: Earl tiếp tục đe doạ dì Feel không được tiết lộ điều gì với Sofia, nếu không, dì không chỉ bị cắt lưỡi như trước mà còn phải chịu hình phạt đau đớn hơn gấp ngàn lần.