• 09:00 17/03/2016
    5S Online Tập 582: 500 một từ Ngày 17/3
    Emdep.vn - 5S Online Tập 582 - Quyết yêu cầu 4S phải viết bản kiểm điểm và mỗi ngày chỉ được nói hai từ, nếu nói quá sẽ bị phạt 500 nghìn và lắp camera để theo dõi 4S.