• 19:00 09/09/2016
    Những xác ướp ngàn năm nguyên vẹn
    Emdep.vn - Trong lăng mộ tại thành phố Luxor, Ai Cập, các nhà khảo cổ người Tây Ban Nha đã phát hiện một xác ướp khoảng 3.600 tuổi trong tình trạng tốt và màu sắc vẫn còn tươi mới.