• 18:00 08/03/2016
    Tốt nhất là đừng rơi xuống nước
    Emdep.vn - Như một cách châm biếm đầy hài hước, gần đây, trên newfeed, tôi thấy bạn bè hay share những câu hỏi kiểu như “nếu em và mẹ rơi xuống nước thì trước tiên, anh sẽ cứu ai?”.