• 06:00 02/07/2015
    Tôi có nên ly hôn với cô vợ mất nết?
    Emdep.vn - Căn nhà duy nhất của hai vợ chồng để trú mưa trú nắng, cũng bị cô ta đem đi cầm cố với tụi cho vay nặng lãi, giờ bọn chúng đến đòi tống cả nhà tôi ra đường…