• 06:00 11/10/2015
    Éo le: Chồng đình sản 2 năm, vợ vui mừng báo…có thai!
    Emdep.vn - Khi thấy vợ hoan hỉ báo có thai, Hậu đâm ra choáng váng. Lẽ nào đợt đình sản ấy đã không thành công, phen này thì công danh sự nghiệp tiêu tan cả, Hậu quyết định giấu vợ đi khám lại, và bác sỹ thông báo kết quả cuộc đình sản thành công và kết quả biểu đồ của anh là…0%.
  • 05:00 08/05/2015
    Mất chồng vì quá tin bạn
    Emdep.vn - Cô bạn thân mà bao nhiêu lâu nay Hoài vẫn hằng tin tưởng như chị em ruột thịt, ngờ đâu lại chính là…