• 20:00 21/01/2017
    Người ta thương nhau còn chưa đủ tại sao lại làm đau nhau...
    Emdep.vn - Mỗi lần cãi vã là một lần chúng ta ghi nhận những nỗi buồn trong trí óc. Mỗi nỗi đau được ghi thêm là một lần chúng ta bước ra xa người kia một bước... Người ta thương nhau còn chưa đủ tại sao lại làm đau nhau...