• 10:00 16/10/2014
    Giận chồng "sôi máu" cũng đừng nói...
    (Em đẹp) - Những lúc giận chồng, tôi, theo một phản ứng bản năng nhất đã nói ra những lời "vàng ngọc" làm tổn thương sâu sắc đến sĩ diện và lòng tự trọng của anh.