• 10:09 12/04/2016
    Bi kịch của những người phụ nữ bị chồng "bỏ đói"
    Emdep.vn - Có thể do bị chồng "bỏ" lâu quá, vợ đâm ra oán trách, bất cần nên không muốn "chiều" chồng nữa. Bệnh này chủ yếu dựa vào tâm lý. Nếu người vợ lạnh nhạt để chồng "độc diễn" mãi thì đối phương cũng chán mà lui vào "hậu trường".