• 17:00 10/09/2016
    Cách khử vị đắng của măng tươi
    Emdep.vn - Măng tươi mới hái có vị đắng và độc. Bạn cần biết cách khử vị đắng của măng trước khi sử dụng để bảo đảm sự an toàn và ngon miệng.