• 06:00 10/09/2015
    "Chỉ tại cái gầm bàn không có vách che!"
    Emdep.vn - ​Nói ra thì bảo đổ lỗi cho bên thứ 3, nhưng mỗi lần tôi cúi xuống cắm ổ điện, đối diện là một em đồng nghiệp chuyên trị gác chân lên case máy tính thì đúng là…tại cái gầm bàn!