• 07:00 01/09/2015
    Khổ vì nhân viên đỏng đảnh
    Emdep.vn - Có những lý do nghỉ việc rất buồn cười. Đang làm bỗng dưng nghỉ chẳng báo cáo gì, công ty gọi điện hỏi thì bảo "Em không đi làm nữa đâu, bố mẹ em bắt em về quê lấy chồng!" thật là bó tay!