• 06:00 26/09/2016
    Hot-girl 9x giảm 11kg trong 2 tháng
    Emdep.vn - Từ 73kg Nguyễn Thị Thùy Vân giảm chỉ còn 57kg nhờ chế độ ăn nói không với tinh bột, tập luyện 10 phút mỗi ngày.