• 19:00 25/09/2016
    Những điểm đến chạm tay là may mắn
    Emdep.vn - Bầu ngực nàng Juliet, “của quý” tượng Victor Noir hay tượng chim cú bên ngoài Nhà thờ Đức Bà là những điểm đến được du khách truyền tai nhau về sự may mắn.