• 17:01 01/12/2016
    Bố viết giấy từ con để đi với nhân tình
    Emdep.vn - Dẫu biết rằng trong xã hội ngày nay chuyện vợ chồng ly hôn nhiều như cơm bữa, chuyện người chồng, người cha ngoại tình bỏ lại vợ con cũng chẳng thiếu gì. Song tôi nghĩ rằng, chuyện của gia đình tôi chẳng phải dễ gặp trên đời.