• 21:00 19/01/2016
    Chuyển đổi công dụng cho vỏ chai rượu cũ
    Emdep.vn - Hầu hết chúng ta đem bỏ những vỏ chai rượu cũ đi vì cho rằng chúng đã hết tác dụng và vì chúng chiếm nhiều diện tích trong căn nhà của bạn. Nhưng nếu chịu khó một chút, bạn hoàn toàn có thể khai thác hết tính năng mới của những vật tưởng chừng như đã không còn lý do để được trọng dụng này.