• 19:00 22/04/2016
    Con đĩ! Làm bạn gái anh nhé! (P.2)
    Emdep.vn - Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Chăn ấm, nệm êm. Chẳng hiểu là tôi về được phòng bằng cách nào. Nhưng hình như là tôi đang... lõa lồ. Tôi quay sang, thấy Thành đang nằm cạnh tôi, ngủ ngon lành.
  • 16:44 21/04/2016
    Con đĩ! Làm bạn gái anh nhé! (P.1)
    Emdep.vn - Tôi cầm lọ thuốc ngủ trên tay, nhìn thật lâu. Phải rồi. Tôi sẽ uống. Uống hết chỗ thuốc này. Tôi sẽ ngủ một giấc dài vô tận. Thế là xong. Đơn giản vậy thôi.