• 14:00 05/02/2017
    Rồi một ngày em sẽ quên anh thôi!
    Emdep.vn - Chúng ta chẳng cô độc, có chăng chỉ cô đơn. Cô đơn vì tâm hồn đáng buồn là lại không thể khỏa lấp bằng những người thân mà chỉ có thể dịu xuống bằng vòng tay của một người nào đó đã bước ra khỏi cuộc đời chúng ta.