• 15:04 11/12/2016
    "Phù phép" tôm sú chết… thành tôm tươi, đắt đỏ
    Emdep.vn - 1kg tôm sú chết, ươn, mua với giá từ 170 - 200 nghìn đồng, sau khi tiêm tạp chất vào tôm, sẽ biến thành tôm tươi roi rói. Đối tượng bán lại cho khách với giá từ 200 đến 250 nghìn đồng/kg.