• 14:00 05/03/2017
    Tháng 3 về, tìm quên trong nỗi nhớ riêng em một chùm hoa bưởi
    Emdep.vn - Tình yêu cũng vậy, bạn chỉ có thể đợi nó xuất hiện theo cách tự nhiên nhất, chẳng thể cưỡng nài. Và dĩ nhiên, có được một cuộc tình không đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thể đi hết được chặng đường của cuộc tình đó.