• 08:00 15/09/2015
    Tình Cha tập 8 ngày 15/9 lúc 22h30
    Emdep.vn - Tình Cha tập 8 - Nhìn thấy Kang Chae In và vợ tình cảm ngay trước mặt mình khiến Young Chun cảm thấy rất đau đớn.