• 08:37 02/10/2015
    Tình Cha tập 21 lúc 22h30 ngày 2/10
    Emdep.vn - Tình Cha tập 21 - Hong Suk Joo đến tìm Jaebook và đe dọa nếu anh không chịu làm việc cho anh ta, anh ta sẽ xử lí Youngboo.