• 10:00 22/03/2016
    Viên ngậm IGYGATE DC-PG - Ngọt ngào giây phút dành cho nhau
    Emdep.vn - Không chỉ ngăn ngừa và điều trị bệnh răng lợi tận gốc, khi sử dụng, chính người dùng đã phát hiện thêm giá trị không ngờ của viên ngậm IGYGATE DC-PG đó là gắn kết gia đình bằng sự ngọt ngào của hành động yêu thương.