• 13:06 01/04/2016
    Lần đầu tiên Mỹ Tâm dám làm chuyện này với anti fans
    Emdep.vn - Là nghệ sĩ có lối sống kín tiếng, rất hiếm khi Mỹ Tâm những quan điểm riêng trên mạng xã hội. Nhận nhiều ý không hay của antifans về sản phẩm âm nhạc mới, lần đầu tiên, Mỹ Tâm có những động thái khá bất ngờ