• 12:00 05/08/2015
    Những thói quen nói chuyện cần sửa đổi nơi công sở!
    Emdep.vn - Nói xấu về người khác dường như là một phản ứng dây chuyền. Nếu bạn là người ngồi lê đôi mách thì bạn sẽ tự tạo tai tiếng cho mình và biết đâu chính bạn lại trở thành chủ đề cho những câu chuyện tầm phào của người khác!