• 06:00 01/11/2015
    Những thói xấu “kinh dị” của sao Hollywood
    Emdep.vn - Nhiều ngôi sao cũng có những thói quen xấu khó bỏ như người bình thường. Một bộ phận sao cố giấu diếm nhưng số không nhỏ khác lại thích khoe ra cho công chúng biết.