• 11:00 28/04/2016
    Heo chứa chất cấm tuồn vào Công ty Vissan
    Emdep.vn - Mua đàn heo 80 con từ thương lái, được cho là "heo sạch", nhưng trước khi giết mổ, Công ty Vissan phát hiện số heo này dương tính với chất tạo nạc Salbutamol.