• 08:00 26/08/2016
    Giảm 17kg trong 3 tuần nhờ thi gameshow
    Emdep.vn - Đây là một trong số những trường hợp đã cho thấy sự nỗ lực giảm cân để đáp ứng tiêu chí chương trình của gameshow “Bước nhảy ngàn cân” mùa 2.