• 14:00 03/02/2017
    MC U50 Thanh Mai tính chuyện đi bước nữa
    Emdep.vn - Bỏ lại sau lưng những hào quang của cuộc sống giàu sang, nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp. MC Thanh Mai nói cô không xem hôn nhân là mục tiêu của cuộc đời mình nhưng đến lúc sẽ nghĩ chuyện đi bước nữa nếu tìm được người tương xứng và phù hợp...