• 13:00 08/09/2017
    Mãn nhãn phiên bản 3D 'Kẻ Hủy Diệt 2'
    Emdep.vn - "Terminator 2: Judgement Day 3D" (Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D) là bộ phim được nhiều người ngóng chờ nhất tuần này với những khung hình mãn nhãn.