• 10:00 15/10/2015
    Bài học từ sự khó tính của sếp
    Emdep.vn - Sếp cũ của tôi nổi tiếng khó tính, hay để ý, nói móc nhân viên, nhiều khi khiến nhân viên xấu hổ. Nghe tin sếp chuyển đi nơi khác, nhân viên công ty tôi vui ra mặt... Nhưng nhìn lại, tôi phải công nhận tôi trưởng thành hơn rất nhiều từ sự khó tính của sếp.