• 10:00 13/09/2015
    Nhận diện khách hàng để có thái độ ứng xử phù hợp
    Emdep.vn - Bán hàng là một nghệ thuật, và người bán hàng chính là nghệ sỹ khi phải nắm bắt và thấu hiểu được cung bậc cảm xúc, thái độ của khách hàng để có thể có thái độ ứng xử cho phù hợp với các Thượng Đế!