• 07:00 02/11/2015
    Biết thất nghiệp từ khi... còn đi học
    Emdep.vn - Một bộ phận sinh viên lên giảng đường chỉ lén lút chơi game và giương điện thoại chụp, quay bài giảng của thầy là tưởng rằng đã học xong đại học, do đó ra trường thất nghiệp là tất yếu
  • 06:00 19/09/2015
    Thực tập không lương, nhà đi thuê, cắt trợ cấp…bi kịch vào đời ở tuổi 22!
    Emdep.vn - Tóm lại là mình phải đi thực tập đã. Dù thế nào cái mà nhà tuyển dụng họ cần vẫn là kinh nghiệm. Thế là mình cũng mang cái mác đi làm, cũng hùng hục sáng sớm đến chấm công, đi sớm về muộn, làm đủ thứ việc mà leader giao phó, cố gắng làm tốt để được một lời khen “cậu khá lắm!” và... không lương.