• 13:00 05/11/2015
    Công sở: “Ở đây tai vách mạch rừng…”
    Emdep.vn - Thế giới đã hòa bình và chấm dứt chiến tranh từ lâu, nhưng những bí kíp để “sống còn” nơi công sở luôn “hao hao” giống các bí kíp để tồn tại trong thời chiến, bạn phải luôn nhớ một câu tục ngữ “Ở đây tai vách mạch rừng/Những điều bí mật xin đừng nói ra!”.