• 09:56 23/05/2016
    Tái cấu trúc - xu hướng mới thử thách làng mốt Việt
    Emdep.vn - Tái cấu trúc là một xu hướng đã được áp dụng rộng rãi trên các sàn diễn thời trang cao cấp trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, tái cấu trúc lại là một khái niệm để các nhà thiết kế khẳng định mình.