• 06:00 12/08/2016
    Ngồi xổm... sinh con
    Emdep.vn - Một số tư thế sinh phi truyền thống như đứng, quỳ, ngồi xổm... giúp cho sản phụ được vận động nhiều, sức rặn tốt hơn, nhờ vậy em bé cũng dễ dàng tìm đường ra hơn.