• 12:56 28/05/2016
    Những ngày sau ly hôn (P.1)
    Emdep.vn - Khi không thể tiếp tục được nữa, ly hôn đối với chúng tôi mà nói là sự lựa chọn sáng suốt nhất, đằng nào thì cũng không vướng bận con nhỏ. Ngày thứ 3 sau khi tôi nói ra hai chữ ly hôn, chúng tôi đang trên đường giải quyết chuyện này.
  • 07:00 14/01/2015
    Ly hôn rồi, mẹ đừng làm tổn thương con...
    Emdep.vn - Chẳng ai muốn một kết cục "đường ai nấy đi" trong hôn nhân. Nhưng khi mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, bạn vẫn có thể sống 1 cuộc sống tốt... chỉ cần đừng làm tổn thương con trẻ.