• 13:00 20/06/2017
    Sao Việt vướng ồn ào chỉ vì... một cái ghế
    Emdep.vn - Hồ Quỳnh Hương hủy hợp đồng gameshow vì đàn em được ngồi ghế trung tâm, Chi Pu bị nghi bỏ xem chương trình do không được ngồi ghế Vip... là những ồn ào khó tin của làng giải trí.