• 15:00 09/05/2016
    Đây là những ngôi sao nói không với mạng xã hội
    Emdep.vn - Sử dụng mạng xã hội như Facebook, Twitter để giao lưu với người hâm mộ và cập nhật thông tin của bản thân là việc làm để có thể lấy thêm danh tiếng của nhiều ngôi sao. Tuy vậy, vẫn có những ngôi sao muốn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối và do vậy không hề có bất cứ tài khoản mạng xã hội nào.