• 07:56 03/06/2017
    Nắng nóng đổ lửa, dừng hết mọi kế hoạch cắt điện
    Emdep.vn - Tổng công ty điện lực miền Bắc vừa có công điện yêu cầu 27 đơn vị điện lực phải dừng toàn bộ các thao tác trên lưới điện gây mất điện cho khách hàng do thờt tiết đang xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng.