• 17:15 29/12/2015
    7 cuốn sách Việt được yêu thích nhất năm 2015
    Emdep.vn - “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu”, “Quân khu Nam Đồng” hay “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ" là những cuốn sách Việt có số lượng xuất bản lớn và được quan tâm nhất năm 2015.