• 10:05 03/12/2016
    TP.HCM sẽ có bộ sách giáo khoa riêng
    Emdep.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM biên soạn bộ sách giáo khoa cho địa phương vào năm 2018.