• 10:00 22/03/2016
    12 cuốn sách dành cho các nhà đầu tư mọi thời đại (P.2)
    Emdep.vn - The Only Investment Guide You'll Ever Need là cuốn sách đầu tư căn bản mà tất cả những nhà đầu tư nên tìm đọc. Tác giả của cuốn sách, Tobias là một người thông minh, nhạy bén, dí dỏm. Và cuốn sách của ông đã được thử thách với thời gian.
  • 10:00 21/03/2016
    12 cuốn sách dành cho các nhà đầu tư mọi thời đại (P.1)
    Emdep.vn - Phân bổ tài sản là “một chiến lược đầu tư nhằm cân bằng rủi ro và phần thưởng bằng cách phân bổ tài sản của một hạng mục đầu tư theo mục tiêu của từng cá nhân, việc chấp nhận rủi ro và phạm vi đầu tư.”