• 10:00 15/08/2015
    Quý phu nhân tập 9 ngày 15/8 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 9 ngày 15/8 trên VTV2 - Mẹ Dong Min muốn Sin Eh giám sát anh thay bà. Ban đầu Sin Eh còn do dự nhưng cô đã đồng ý và gọi bà đến để nói chuyện.