• 08:00 01/10/2015
    Quý phu nhân tập 56 ngày 1/10 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 56 - Nếu Chang Min vẫn cố chấp làm trái với ý nguyện của ông Keang Chul thì Sin Eh nhất định sẽ dốc hết sức để ngăn cản Chang Min cho tới cùng.