• 08:00 29/09/2015
    Quý phu nhân tập 54 ngày 29/9 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 54 - Bà Meang Jun đã quay trở về tuy nhiên vẫn hôn mê trong bệnh viện. Việc bà ấy trở về có thể sẽ khiến cho Sin Eh và Chang Min gặp rắc rối.