• 09:00 13/09/2015
    Quý phu nhân tập 38 ngày 13/9 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 38 ngày 13/9 trên VTV2, Sin Eh không muốn kết hôn lại còn tát Dong Min khiến cho phu nhân nổi giận muốn cướp đứa bé đi sau khi nó được sinh ra.