• 09:00 30/08/2015
    Quý phu nhân tập 24 ngày 30/8 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 24 ngày 30/8 trên VTV2 - Mẹ Sin Eh sau khi nghe thông báo yêu cầu phải chuyển ra ngoài sông từ phu nhân thì bà rất bất ngờ, mặc dù đó cũng là ý định của bà từ lâu lắm rồi.