• 09:00 24/08/2015
    Quý phu nhân tập 18 ngày 24/8 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 18 ngày 24/8 trên VTV2 - Chang Min nghe nói mẹ anh đã nhận tiền của mẹ Mi Na. Anh vừa bất ngờ vừa giận mẹ vì bà làm như vậy mà không cho anh biết.